Hội trường rộng rãi, có thể tổ chức hội nghị, tiệc, thuyết trình, lên lớp,… Có màn hình lớn để phục vụ trình chiếu, kết nối máy tính, laptop…

Comments Off on Hội Trường & Sân Khấu