Comments Off on Đoàn khách của phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nghỉ tại KS ĐINH GIA