Chào mừng Đoàn khách CCB – Thuyền trưởng tàu không số (đường Hồ Chí Minh trên biển) lên thăm Hà Giang ngày 01/10/2020.

Chào mừng các đồng chí đến với Hà Giang

Comments Off on Đoàn khách CCB – Thuyền trưởng tàu không số (đường Hồ Chí Minh trên biển) lên thăm Hà Giang ngày 01/10/2020