Khách sạn Đinh Gia có hội trường lớn, màn chiếu video, hình ảnh phù hợp cho các buổi thuyết trình, họp, có hệ thống âm thanh hiện đại cùng hệ thống ánh sáng sân khấu tốt nhất.

Comments Off on Ảnh Hội trường và Sân khấu tại khách sạn Đinh Gia